INFINITI ZERO – systém renovácie garážových brán

INFINITI ZERO – systém renovácie garážových brán
  • hrúbka panelu: 40 mm
  • dostupné pre systémy R a X
  • možnosť inštalácie bez bočného priestoru a/alebo nadpražia


INFINITI ZERO je riešenie umožňujúce inštaláciu segmentovej garážovej brány v systéme R alebo X v garážach bez bočného priestoru a/alebo nadpražia. Špeciálne montážne prvky vytvárajú dodatočný priestor medzi stenou a vodicími lištami, po čom je brána nainštalovaná bežným spôsobom. Toto umožňuje použitie brán INFINITI v rekonštrukčných projektoch a v budovách s tzv. tunelovými garážami.

Dvere brány môžu byť hladké, hladké s obkladom alebo s povrchovou štruktúrou woodgrain. Na hladkých paneloch a paneloch s povrchovou štruktúrou woodgrain je možné použiť nízke alebo vysoké vystúpenia. Panely a profilové lišty na zakrytie dodatočných montážnych prvkov môžu byť lakované v farbách z palety RAL.

*Brány s šírkou nad 5500 mm alebo s plochou nad 12,5 m² vyžadujú individuálne cenenie a konzultáciu s technikom.

Publikácia nepredstavuje obchodnú ponuku. Prezentované grafické materiály sú len ilustračné a skutočné farby a textúry produktov sa môžu líšiť od tých, ktoré sú zobrazené na reklamných materiáloch. Prezentovaná grafika vrátane zobrazenia farieb nemôže byť dôvodom na reklamáciu. Nákresy ukazujú príklady kombinácií profilov a zasklenia.

Pozrieť tiež

Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie
NIP: 6391813241, KRS: 0000586067