Záruka a servis

Spoločnosť Eko-Okna S.A. poskytuje záruku na všetky svoje výrobky.

Trvanie záručnej lehoty závisí od typu daného výrobku. Podrobné záručné podmienky sú uvedené v záručných listoch jednotlivých výrobkov. Zoznam výrobkov, na ktoré sa záruka vzťahuje, je vždy uvedený na faktúre.

Záručná lehota začína plynúť odo dňa nákupu.

Záručné opravy vykonáva autorizovaný servis spoločnosti „Eko-Okna S.A.”

Reklamácie nahlasujte na: marketa.polackova@ekookna.pl

V obsahu hlásenia uveďte: názov zákazníka; č. objednávky; položka objednávky: dátum kalkulácie (výjazdu); opis reklamácie; očakávania zákazníka; adresa finálneho zákazníka; fotografie.

Súbory na stiahnutie

Nájdete tu všetky dokumenty súvisiace so zárukou a servisom.

Súbory na stiahnutie

Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie
NIP: 6391813241, KRS: 0000586067

Naše webové sídlo používa internetové značky, ako sú napr. koláčiky (súbory cookies), na zbieranie a spracúvanie osobných údajov s cieľom personalizovať obsah a reklamy, a umožňujú analyzovať intenzitu a spôsob používania webových stránok a aplikácií. Koláčiky (súbory cookies) sú informačné údaje, ktoré sa zapisujú a ukladajú v súboroch na koncovom zariadení (tzn. počítači, tablete, smartfóne ap. ), a ktoré webový prehliadač posiela na server pri každej návšteve webovej stránky z daného zariadenia.
Informácie o spracovaní osobných údajov